Werkgeversrisico's

Werkgeversrisico’s zijn specifieke risico’s die zich alleen voordoen als u werknemers in dienst heeft. Het hebben van werknemers verplicht de werkgever om een aantal zaken goed te regelen. Dit is zelfs vastgelegd in de wet. De belangrijkste is goed werkgeverschap BW 7.611. U dient onder andere te zorgen voor een veilige werkplek, u bent verplicht om een groot gedeelte van het loon door te betalen bij ziekte, etc..

Een aantal van deze risico's zijn verzekerbaar. Hieronder staan de belangrijkste:

Verzuimverzekering

Deze verzekering verzekert een uitkering voor uw werknemers bij ziekte of arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste twee jaar. De uitkering moet minimaal 70% van het salaris bedragen en per ziektegeval mag de werkgever 2 dagen eigen risico in rekening brengen bij de werknemer.

Lees meer

WIA verzekering

Een goede WIA verzekering is niet alleen van groot belang voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Zijn zorgplicht wordt immers steeds omvangrijker. De WIA verzekering zorgt voor een aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid tot de pensioenleeftijd. Er zijn vele varianten en oplossingen.

Lees meer

Ongevallenverzekering

De collectieve ongevallenverzekering is een verzekering voor de werknemers en de DGA (hij/zij kan zich vrijwillig meeverzekeren) , waarbij het jaarsalaris wordt verzekerd bij overlijden of blijvende invaliditeit. Voor de werkgever is dit de goedkoopste manier om de arbeidsvoorwaarden van de werknemers te verbeteren.

Lees meer

Ziektekostenverzekering

Dit is een verzekering die de kosten vergoedt van medische zorg. Dat kan zijn van de huisarts tot opname in het ziekenhuis.

Lees meer

Pensioenregeling

De collectieve pensioenregeling is een verzekering die dekking biedt voor overlijden voor uw 67e levensjaar en opbouw mogelijk maakt voor de oudedagvoorziening na uw 67e levensjaar. Door elk jaar te sparen, kunnen werknemers stapsgewijze hun pensioen opbouwen. Samen met de AOW en eventuele privé voorzieningen vormt dit het pensioen na uw 67e levensjaar.

Lees meer

WGA eigenrisicodrager

De WGA eigenrisico verzekering neemt de financiële taken van het UWV over als een werknemer na de ziektewet in de WGA terecht komt. Elke uitkering van de staat, hoe klein ook, moet worden gefinancierd door de verzekeraar. Hiervoor heeft de verzekeraar een garantieverklaring afgegeven aan het UWV. Zonder deze garantie kan het bedrijf niet uittreden uit het publieke bestel.

Lees meer

ondernemersrisico

Klik op button "Link "

Link

Transportrisico

Klik op button "Link "

Link

Ondernemersrisico

Klik op button "Link "

Link