schadeverzekering voor werknemers

Wat is een collectieve schadeverzekering voor werknemers?
Dit is een schadeverzekering voor werknemers waarbij aansprakelijkheid niet aangetoond hoeft te zijn en die complementair is aan de dekking van de werkgeversaansprakelijkheid onder een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), inclusief het motorrijtuigrisico (Wegam/Wegas).

Wat houdt goed werkgeverschap in?
De werkgever is verplicht om zich als goed werkgever te gedragen en de werknemer is verplicht zich als goed werknemer te gedragen. Voor de werkgever betekent dit dat de zorgplicht verder gaat dan alleen de veilige werkomstandigheden voor de werknemers (artikel 7:658 BW). Goed werkgeverschap kan met zich meebrengen dat een werkgever een voorziening voor zijn werknemers moet treffen voor ongevallen die verband houden met de werkzaamheden, los van eventuele aansprakelijkheid van de werkgever.

Wat maakt de mantel schadeverzekering voor werknemers uniek?
De huidige mantel is qua voorwaarden dermate goed, dat wij geen specifieke uitbreidingen of uitzonderingen hebben ingebouwd. Wij hebben een goede collectiviteitskorting bedongen die voor alle leden van toepassing is.