wegasverzekering

Met de uitspraak van de hoge raad van 12 januari 2001 is de schadevergoedingsplicht voor werknemers in geval van letsel- en/of zaakschade bij werknemers tijdens zakelijke ritten (inclusief woon/werkverkeer), naast de bekende wettelijke aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7.658 BW, uitgebreid met aansprakelijkheid op basis van de contractuele relatie tussen de werkgever en de werknemer, alsmede op basis van redelijkheid en billijkheid. Het verzekerd bedrag van de WEGAS polis bedraagt maar liefst € 2.500.000,- per gebeurtenis.

De dekking omvat niet alleen de letselschade maar ook eventuele inkomens- en materiële schade. Dit laatste is van belang omdat u ook aansprakelijk kunt zijn voor schade aan bijvoorbeeld de auto van uw werknemer indien deze auto uitsluitend WA is verzekerd.