verzuimverzekering

Wat is een verzuimverzekering?
De verzekering verzekert de loondoorbetalingverplichting bij ziekte van uw werknemers gedurende de eerste twee ziektejaren. De loondoorbetaling moet minimaal 70% van het salaris bedragen en per ziektegeval mag de werkgever in bepaalde gevallen 2 ziektedagen in rekening brengen bij de werknemer.

Wat maakt de mantel verzuim uniek?
Bij het vaststellen van de verzuimcijfers gaat de mantel uit van het daadwerkelijk verzuim. Dit betekent dat het eigen risico wordt afgetrokken van de verzuimcijfers en daardoor geeft dat een veel reëler beeld van het betaalde verzuim over de afgelopen drie jaar. De premies en de voorwaarden zijn uitstekend.