tentoonstellingsverzekering

Wat is een tentoonstellingsverzekering?
Dit is een transportverzekering op basis van alle van buitenkomende onheilen. Verzekerd is de stand, eigen inventaris, demonstratiegoederen en eigendommen van personeel zijn automatisch meeverzekerd. Op het polisblad moet blijken wat allemaal is meeverzekerd en tot welk maximum verzekerd bedrag. 

Wat maakt de mantel tentoonstellingsverzekering uniek?
Normaal gesproken kent een tentoonstellingsverzekering alleen dekking voor diefstal na sporen van braak. Dit is best wel lastig op een beurs waar iedereen vrij toegang heeft. De mantel van HBR Branche kent geen clausule sporen van braak bij diefstalschaden en dit is echt uniek.