rechtsbijstandsverzekering

Wat is een collectieve rechtsbijstandsverzekering?
Vrijwel alle rechtsgebieden, waarmee de brancheleden te maken kunnen krijgen, zijn verzekerd. U kunt denken aan geschillen omtrent de aankoop van inventaris zoals de aangeschafte computer hard- en software. Maar ook omtrent de aangetrokken diensten zoals de accountant, uitzendbureau of de bank. Daarnaast is er ook dekking voor arbeidsrechtelijke kwesties.

Voorts kan elk bedrijf zich aanvullend verzekeren voor rechtsbijstand rondom het bezitten of besturen van motorrijtuigen en kan de eigenaar van een onderneming zich particulier verzekeren.

Wat maakt de mantel rechtsbijstandsverzekering uniek?
Wij bieden de uitgebreide dekking van de DAS aan met een forse korting voor de leden.