pensioenregeling voor de DGA

Wat is een pensioenverzekering?
Ouderdomspensioen is de uitkering die u ontvangt vanaf het moment dat u de pensioengerechtigde (AOW) leeftijd bereikt. U heeft als DGA een bijzondere positie met betrekking tot het opbouwen van uw ouderdomspensioen. U wordt niet gezien als gewone werknemer en heeft evenmin alle fiscale voordelen van een zelfstandig ondernemer. Tot 2007 kon u als DGA ervoor kiezen om mee te lopen met de pensioenregeling die geldt voor het personeel in uw bedrijf (indien er sprake is van personeel). Sinds de invoering van de nieuwe Pensioenwet kan dat niet meer.