pensioenregeling

Wat is een collectieve pensioenregeling?
De collectieve pensioenregeling is een verzekering die dekking biedt voor overlijden van uw medewerkers vóór hun 68e levensjaar en opbouw mogelijk maakt voor de oudedagvoorziening na hun 68e levensjaar. Door elk jaar te sparen kunnen werknemers stapsgewijs hun pensioen opbouwen. Samen met de AOW en eventuele privé voorzieningen vormt dit het pensioen na het 68e levensjaar.

Wat maakt de mantel pensioenen uniek?
Iedere werkgever krijgt een interessante korting voor zijn lidmaatschap van de brancheorganisatie. Daarnaast kennen wij ook nog een kortingssysteem voor bestaande relaties.

HBR Branche heeft vijf medewerkers die gediplomeerd pensioen adviseur zijn en voldoen aan de meest recente opleidingseisen. Hierdoor is er bijzonder veel pensioenkennis aanwezig. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de speciale website hbrpensioen.nl