motorrijtuigenverzekering

Wat is een motorrijtuigverzekering?
Dit is een wettelijk verplichte verzekering waarbij het motorrijtuig minimaal tegen de wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekerd dient te zijn. Deze WA dekking kan worden uitgebreid met een beperkt- of volledig casco dekking. Daarnaast zijn er nog diverse aanvullende dekkingen zoals bijvoorbeeld schadeverzekering voor inzittenden, motorrijtuigrechtsbijstand en pechhulp.

Wat maakt de mantel motorrijtuigen uniek?
De mantel is opengesteld voor alle bedrijfsmotorrijtuigen, maar ook voor alle motorrijtuigen van de medewerkers en hun gezinsleden, mits wel inwonend, danwel uitwonend studerend.  Vervolgens geldt deze mantel ook voor alle gelieerde ondernemingen.

De mantel heeft ook mogelijkheden voor uw wagenpark.