brandverzekering

Wat is een collectieve brandverzekering?
Dit is een belangrijke verzekering, omdat de gevaren die zich hier kunnen voor doen zo groot zijn dat een bedrijf hieraan failliet kan gaan. Deze verzekering biedt dekking voor brand, storm, water, inbraak etc.. Onder de brandverzekeringen vallen gebouwen, opstallen, inventaris- en goederenvoorraad, bedrijfsschade, elektronica, reconstructiekosten en nog enkele andere zaken.

Wat kan je verzekeren?
Het brandtarief is onderverdeeld in vier klassen, te weten:

  1. Bedrijven  zonder magazijn
  2. Bedrijven met een klein magazijn
  3. Bedrijven met een groot magazijn/productiehal
  4. Afvalverwerkers

Vervolgens hebben we een verdeling gemaakt in de hoogte van de verzekerde som. Hoe hoger de verzekerde som, hoe lager het premiepromillage.

Naast de brandverzekering bieden wij ook de mogelijkheid voor de laboratoria een all risks laboratorium-computer verzekering te sluiten. Een brandverzekering heeft een beperkte dekking voor de vaak zeer dure en specialistische laboratorium-apparatuur. Dagelijks staat de apparatuur bloot aan medewerkers, vloeistoffen en ander van buiten komend onheil. Een adequate all risks dekking is daarom een must. 

Wat is verzekerd:  

Elke plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging ten gevolge van een onzekere gebeurtenis. Welke eventueel is uit te breiden met extra kosten, reconstructiekosten en bedrijfsschade.

Wat maakt de mantel brandverzekering uniek.
De voorwaarden zijn goed en de premie is uitermate scherp.