Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die feitelijk het salaris van de directeur verzekert gedurende de tijd dat de directeur arbeidsongeschikt is. De verzekering wordt gesloten op basis van een mantelovereenkomst. HBR stuurt conform de nieuwe wettelijke regels een aparte nota voor haar advisering en werkzaamheden. De polis zelf is dus een 100% nettopolis.

Wat maakt de mantel arbeidsongeschiktheid uniek?
De mantel is opengesteld voor alle directeur-grootaandeelhouders. Alle verzekerden hebben recht op extra collectiviteitskorting en specifieke verbeteringen van voorwaarden.