Aansprakelijkheidsverzekering

Wat is een collectieve aansprakelijkheidsverzekering?
De collectieve aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die dekking biedt voor diverse vormen van aansprakelijkheid. Voor elke branche is een speciaal pakket samengesteld dat nagenoeg alle voorkomende schades moet verzekeren. Het is dus van enorm belang dat er een juiste inventarisatie wordt gemaakt om zo alle bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen. Na deze inventarisatie kunnen de aansluitende dekkingen worden gekozen.

Wat maakt de mantel aansprakelijkheidsverzekering uniek?
Het unieke is allereerst de combinatie van aangeboden dekkingen die tot op heden in Nederland nog niet gemaakt is. Legionella is standaard meeverzekerd.
Dit alles tegen een uitstekende premie met een hoge collectiviteitskorting.