Transportrisico's

Dit zijn voornamelijk externe risico’s. Het gaat om risico’s bij in- en verkoop van producten,  promoten van producten, kortom, echte handel. Maar ook hier zijn vele gevaren die de onderneming financieel zwaar kunnen schaden. Wij hebben voor de belangrijkste risico’s mantels gemaakt:

Transportgoederenverzekering

De collectieve transportgoederenverzekering is een verzekering die dekking biedt gedurende de reis tegen schade van alle van buitenkomende onheilen met betrekking tot de ingekochte en verkochte goederen. Wij verzekeren inkomende goederen op basis van de inkoopfactuur met 20% imaginaire winst en uitgaande goederen op basis van de verkoopfactuur inclusief bijkomende kosten.
 

Lees meer

Tentoonstellingsverzekering

Dit is een transportverzekering op basis van alle van buitenkomende onheilen. Verzekerd is de stand, eigen inventaris, demonstratiegoederen en eigendommen van personeel. Op het polisblad moet blijken wat allemaal is meeverzekerd. Eigendommen van personeelsleden zijn automatisch meeverzekerd.

Lees meer

Motorrijtuigenverzekering

Dit is een wettelijke verplichte verzekering waarbij het motorrijtuig minimaal tegen de wettelijke aansprakelijk verzekerd dient te zijn. Deze minimum verplichte verzekering kan uitgebreid worden met diverse extra dekkingen, zoals casco of beperkt casco.

Lees meer

Werkmaterieelverzekering

Dit is een verzekering waarbij de wettelijke aansprakelijkheid van de vorkheftruck wordt verzekerd en eventuele andere dekkingen. De vorkheftruck wordt gezien als motorrijtuig. Hierdoor dient er een verplichte WA verzekering te worden gesloten.

Lees meer

werkgeversrisico

Klik op button "Link "

Link

Bedrijfsrisico's

Klik op button "Link "

Link

Ondernemersrisico

Klik op button "Link "

Link