ondernemersrisico's

Met dit onderdeel bedoelen wij de risico’s van de ondernemer zelf. De ondernemer moet allerlei zaken voor zijn personeel regelen. Hij zelf, valt helaas buiten al deze voorzieningen. Hij moet alles individueel regelen.  Omdat er geen voorzieningen voor de DGA zijn, zijn deze risico’s dus een ernstige bedreiging voor zijn privéleven. De twee belangrijkste risico’s hebben wij voor u in een mantel geregeld.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die feitelijk het salaris van de directeur verzekert gedurende de tijd dat de directeur arbeidsongeschikt is. De verzekering wordt gesloten op basis van een mantelovereenkomst. HBR Branche stuurt conform de nieuwe wettelijke regels een aparte nota voor haar advisering en werkzaamheden. De polis zelf is dus een 100% nettopolis.

Lees meer

Pensioenregeling voor de DGA

Dit is een verzekeringsvorm die best wel uitgebreid is, omdat de werkgever op vele manieren zijn pensioen kan regelen. Voor de DGA gelden de normale regels van het pensioen niet. Hij valt niet onder de pensioenwet en kan dus medisch gekeurd worden. Maar na alle uitzonderingen en bijzondere regels is deze verzekering uiteindelijk zijn voorziening voor zijn oude dag.   

Lees meer


werkgeversrisico

Klik op button "Link "

Link

Transportrisico

Klik op button "Link "

Link

Ondernemersrisico

Klik op button "Link "

Link