bedrijfsrisico's

Bedrijfsrisico’s zijn risico’s die de continuïteit van een onderneming kunnen bedreigen. Er zijn interne en externe risico’s. Iemand die geen risico’s neemt, kan feitelijk geen onderneming leiden. Risico’s zijn verbonden aan ondernemen. Het gaat dus om verantwoordelijke risico’s nemen en daar waar mogelijk om risico’s uit te sluiten. Sommige risico’s kunnen dermate groot zijn, dat de onderneming hier aan ten onder zal gaan. Deze risico’s blijken vaak verzekerbaar te zijn.

Onderstaand een aantal verzekerbare risico’s in mantelvorm.

Aansprakelijkheidsverzekering.

Lees meer

Brandverzekering

Dit is een belangrijke verzekering, omdat de gevaren, die zich hier kunnen voor doen, zo groot zijn, dat een bedrijf hieraan failliet kan gaan. Deze verzekering biedt dekking voor brand, storm, water, inbraak etc.. Onder de brandverzekeringen vallen opstallen, inventaris en goederenvoorraad, bedrijfsschade, elektronica, reconstructiekosten en nog enkele andere zaken.

Lees meer

Cyber + Data risk verzekering

Een gerichte (computer)hack of het verlies van een laptop kan grote gevolgen hebben. Denk maar aan verlies van klantinformatie of personeelsgegevens, het in verkeerde handen komen van betaalkaartgegevens, schade aan uw netwerk of derving van online inkomsten en reputatieschade. Of het nu gaat om de kosten die u maakt in geval van diefstal van gegevens of voor het voeren van verweer in verband met de content op uw website, de Data Risks verzekering biedt optimale bescherming tegen alle data- en online risico’s die u loopt.

Lees meer

Zakenreisverzekering

De collectieve zakenreisverzekering is een verzekering die dekking biedt voor zakelijke reizen van werknemers en directie. De zakenreis kent verschillende soorten dekkingsmogelijkheden zoals: Bagage, SOS kosten, ongevallen, annulering of automobilistenhulp De mantel is puur bestemd voor zakelijke reizen en biedt geen ruimte voor privéreizen

Lees meer

Schadeverzekering voor werknemers

Een schadeverzekering voor werknemers biedt dekking voor aansprakelijkheid van de werkgever ten aanzien van goed werkgeverschap. Deze  polis biedt dekking voor bestuurders van motorrijtuigen, overige verkeersmiddelen incl. woon- en werkverkeer en voor alle bedrijfsuitjes, workshops en dergelijke..

Lees meer

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die het eigen recht verzekert. Dus als een ander u benadeelt of een fout maakt, dan kunt u met deze verzekering uw recht halen.

Lees meer

werkgeversrisico

Klik op button "Link "

Link

Transportrisico

Klik op button "Link "

Link

Ondernemersrisico

Klik op button "Link "

Link